1. bookTom 44 (2022): Zeszyt 2 (June 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-8414
Pierwsze wydanie
30 Mar 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Sector of Public Relations Agencies in Poland: Its State and Perspectives After the Covid-19 Pandemic

Data publikacji: 23 Jul 2022
Tom & Zeszyt: Tom 44 (2022) - Zeszyt 2 (June 2022)
Zakres stron: 67 - 86
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-8414
Pierwsze wydanie
30 Mar 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce (s. 352). Warszawa. Search in Google Scholar

2. Barlik, J., Hope, E., Olędzki, J., & Wojcik, K. (2020). Standardy profesjonalnego public relations, [w:] J. Olędzki, (red.) Standardy profesjonalnego public relations (s. 20). Warszawa, Poland: Wydawnictwo Naukowe UKSW. Search in Google Scholar

3. Hejnowski, S. (2016). Agencje sieciowe w Polsce, [w:] Pierwsze ćwierćwiecze — 25 lat public relations w Polsce, pod red. D. Tworzydło i A. Łaszyna, Warszawa–Rzeszów s. 228. Search in Google Scholar

4. Hope, E. (2013). Etyka w zawodzie specjalistów public relations. Warszawa, Poland: Difin. Search in Google Scholar

5. Kończak, J., Bylicki, P. (2018). Marka korporacyjna i jej komunikacja. Przewodnik po teorii i praktyce (s. 100). Wydawnictwo Public Dialog. Search in Google Scholar

6. Makowska, M. (2013). Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów (s. 82). Warszawa, Poland. Search in Google Scholar

7. Raport (2020). Profesjonalizm public relations w Polsce, [w:] J. Olędzki (red.), Standardy profesjonalnego public relations (s. 381). Warszawa, Poland: Wydawnictwo Naukowe UKSW. Search in Google Scholar

8. Rydzak, W. (2009). Public relations w Polsce i Europie (s. 109). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Search in Google Scholar

9. Szuba, P. (2022). Model działań strategicznych agencji public relations w Polsce w zakresie zarządzania kryzysowego, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem dra hab. D. Tworzydło na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa 2022, s. 116 (rozprawa złożona do dalszego procedowania, przed publiczną obroną). Search in Google Scholar

10. Tworzydło, D. (2020). Etyka i kryzys, czyli o fałszowaniu przekazów w celu tworzenia i eskalacji sytuacji kryzysowych, [w:] J. Olędzki (red.), Standardy profesjonalnego public relations (s. 276-277). Warszawa, Poland: Wydawnictwo Naukowe UKSW. Search in Google Scholar

11. Tworzydło, D., Gawroński, S., & Szuba, P. (2020). Importance and role of CSR and stakeholder engagement strategy in polish companies in the context of activities of experts handling public relations. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 28(1), s. 5. Search in Google Scholar

12. Tworzydło, D., Szuba, P., & Życzyński, N. (2020). Profile of public relations practitioners in Poland. Central European Journal of Communication, doi:10.19195/1899-5101.12.3(24).5 Otwórz DOISearch in Google Scholar

13. Wojcik, K. (2005). Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem (s. 253). Warszawa, Poland: Placet. Search in Google Scholar

14. Żbikowska, A. (2009). Analiza sytuacji w polskiej branży public relations na koniec 2008 roku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, nr 823, Kraków. s. 120. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo