1. bookTom 5 (2022): Zeszyt 1 (January 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2631-987X
Pierwsze wydanie
07 Jun 2018
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Role of Psychology in Consulting - Some Considerations

Data publikacji: 02 Feb 2022
Tom & Zeszyt: Tom 5 (2022) - Zeszyt 1 (January 2022)
Zakres stron: 43 - 50
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2631-987X
Pierwsze wydanie
07 Jun 2018
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

DSM 2013 – diagnostic and statistical manual of mental disorders, 2013, ISBN 9780890425558Search in Google Scholar

Freud 2013 – das Ich und die Abwehrmechanismen, reprint, 2013, ISBN 9785518929128Search in Google Scholar

Kets de Vries 1984 – the neurotic organisation, 1984, ISBN 0875896065.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo