1. bookTom 5 (2022): Zeszyt 1 (January 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2631-987X
Pierwsze wydanie
07 Jun 2018
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

What Management Consultants Want from Academics

Data publikacji: 02 Feb 2022
Tom & Zeszyt: Tom 5 (2022) - Zeszyt 1 (January 2022)
Zakres stron: 38 - 42
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo