1. bookTom 4 (2021): Zeszyt 2 (June 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2631-987X
Pierwsze wydanie
07 Jun 2018
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

A Framework for Consulting

Data publikacji: 26 Dec 2021
Tom & Zeszyt: Tom 4 (2021) - Zeszyt 2 (June 2021)
Zakres stron: 52 - 55
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2631-987X
Pierwsze wydanie
07 Jun 2018
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Hodges, J. (2017) Consultancy, Organization Development and Change. London: Kogan Page. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD