1. bookTom 1 (2018): Zeszyt 2 (December 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2631-987X
Pierwsze wydanie
07 Jun 2018
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Dangerous Discord Between Sentiment and Reality: How Management Consultancies Should be Using Digital Marketing

Data publikacji: 02 Dec 2021
Tom & Zeszyt: Tom 1 (2018) - Zeszyt 2 (December 2018)
Zakres stron: 38 - 41
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo