Otwarty dostęp

Book reviews: Introduction to environmental modelling


Zacytuj

Małgorzata Bronikowska
Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
eISSN:
2080-6574
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
3 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Geosciences, Geophysics, Geology and Mineralogy, other