Otwarty dostęp

Book reviews: Structural geology: principles, concepts, and problems (3rd edition)


Zacytuj

Wojciech Stawikowski
Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
eISSN:
2080-6574
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
3 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Geosciences, Geophysics, Geology and Mineralogy, other