1. bookTom 28 (2022): Zeszyt 2 (August 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Book reviews: Structural geology: principles, concepts, and problems (3rd edition)

Data publikacji: 13 Oct 2022
Tom & Zeszyt: Tom 28 (2022) - Zeszyt 2 (August 2022)
Zakres stron: 169 - 172
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD