1. bookTom 28 (2022): Zeszyt 1 (April 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

Coastal hydrogeology, by Jiao Jimmy and Vincent Post, 2019. Cambridge University Press, Cambridge, UK. 403 pages. Hardback: price £49.99, ISBN: 9781107030596.

Data publikacji: 14 May 2022
Tom & Zeszyt: Tom 28 (2022) - Zeszyt 1 (April 2022)
Zakres stron: 81 - 82
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo