1. bookTom 28 (2022): Zeszyt 1 (April 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

Book reviews: The Nile Basin: Quaternary geology, geomorphology and prehistoric environments, by Martin Williams, University of Adelaide, 2019. Cambridge University Press, Cambridge, UK. Hardback: price £105.00, ISBN: 9781107179196

Data publikacji: 14 May 2022
Tom & Zeszyt: Tom 28 (2022) - Zeszyt 1 (April 2022)
Zakres stron: 79 - 80
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo