1. bookTom 27 (2021): Zeszyt 3 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Enigmatic clusters of sandstone boulders on plateaus of the Stołowe Mountains (Sudetes, south-west Poland) – their geoheritage and geotouristic value

Data publikacji: 30 Dec 2021
Tom & Zeszyt: Tom 27 (2021) - Zeszyt 3 (December 2021)
Zakres stron: 141 - 155
Otrzymano: 02 Aug 2021
Przyjęty: 27 Sep 2021
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Blair, T.C. & McPherson, J.G., 1999. Grain-size and textural classification of coarse sedimentary particles. Journal of Sedimentary Research 69, 6–19.10.2110/jsr.69.6 Search in Google Scholar

Boggs, S. Jr., 2009. Petrology of Sedimentary Rocks (2nd ed.). Cambridge University Press, Cambridge, 600 pp.10.1017/CBO9780511626487 Search in Google Scholar

Brilha, J., 2018. Geoheritage: inventories and evaluation. [In:] Reynard, E. & Brilha, J. (Eds): Geoheritage. Assessment, protection and management. Elsevier, Amsterdam, 69–85.10.1016/B978-0-12-809531-7.00004-6 Search in Google Scholar

Brocx, M. & Semeniuk, V., 2007. Geoheritage and geoconservation – history, definition, scope and scale. Journal of the Royal Society of Western Australia 90, 53–87. Search in Google Scholar

Bruno, B.C. & Wallace, A., 2019. Interpretative panels for geoheritage sites: Guidelines for design and evaluation. Geoheritage 11, 1315–1323.10.1007/s12371-019-00375-0 Search in Google Scholar

Dumanowski, B., 1961a. Forms of spherical cavities in the Stołowe Mountains. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego B8, 123–137. Search in Google Scholar

Dumanowski, B., 1961b. Zagadnienie rozwoju stoku na przykładzie Gór Stołowych [The problem of slope development on the example of the Stołowe Mountains]. Czasopismo Geograficzne 32, 311–324 (in Polish, with English summary). Search in Google Scholar

Duszyński, F. & Migoń, P., 2015. Boulder aprons indicate long-term gradual and non-catastrophic evolution of cliffed escarpments, Stołowe Mts, Poland. Geomorphology 250, 63–77.10.1016/j.geomorph.2015.08.007 Search in Google Scholar

Duszyński, F., Migoń, P. & Kasprzak, M., 2015. Góry Stołowe – kraina zrodzona z morza. Przewodnik geomorfologiczno-turystyczny. [Stołowe Mountains – an area born from the sea. Geomorphological-touristic guidebook]. Park Narodowy Gór Stołowych, Kudowa Zdrój, 132 pp. (in Polish). Search in Google Scholar

Duszyński, F., Migoń, P. & Kasprzak, M., 2016. Underground erosion and sand removal from a sandstone tableland, Stołowe Mountains, SW Poland. Catena 147, 1–15.10.1016/j.catena.2016.06.032 Search in Google Scholar

Jerzykiewicz, T., 1968a. Sedymentacja górnych piaskowców ciosowych niecki śródsudeckiej (górna kreda) [Sedimentation of the upper jointed sandstones in the Intrasudetic Trough (Upper Cretaceous)]. Geologia Sudetica 4, 409–462 (in Polish, with English summary). Search in Google Scholar

Jerzykiewicz, T., 1968b. Uwagi o orientacji i genezie ciosu w skałach górnokredowych niecki śródsudeckiej. [Remarks about orientation and origin of joint pattern in Upper Cretaceous rocks of the Instrasudetic Trough]. Geologia Sudetica 4, 465–478 (in Polish, with English summary). Search in Google Scholar

Kasprzak, M. & Migoń, P., 2015. DEM-based analysis of geomorphology of a stepped sandstone plateau, Stołowe Mountains (SW Poland). Zeitschrift für Geomorphologie N.F. 59, Suppl. Issue 1, 247–270.10.1127/zfg_suppl/2015/S-00183 Search in Google Scholar

Kowalski, S., 1980. Charakterystyka hydrogeologiczna źródeł Gór Stołowych. [Hydrogeological characteristics of springs in the Góry Stołowe Mts]. Kwartalnik Geologiczny 24, 885–904 (in Polish, with English summary). Search in Google Scholar

Latocha, A., 2020. Krajobraz kulturowy Gór Stołowych. Wędrówki w czasie i terenie [Cultural landscape of the Stołowe Mountains. Wandering through time and terrain]. Park Narodowy Gór Stołowych, Kudowa Zdrój, 357 pp. (online only: https://www.pngs.com.pl/data/wydawnictwa/Krajobraz_kulturowy_Gor_Stolowych_A_Latocha_2020.pdf) (in Polish). Search in Google Scholar

Macadam, J., 2018. Geoheritage: getting the message across. What message and to whom? [In:] Reynard, E. & Brilha, J. (Eds): Geoheritage. Assessment, protection and management. Elsevier, Amsterdam, 267–28810.1016/B978-0-12-809531-7.00015-0 Search in Google Scholar

Migoń, P., 2010. Geneza bloków piaskowcowych na Pustelniku (Góry Stołowe). [The origin of sandstone boulders at Pustelnik locality (Stołowe Mountains)]. Przyroda Sudetów 13, 263–274 (in Polish). Search in Google Scholar

Migoń, P., 2012. Longevity of residual sandstone boulders in the erosional relief of the Stołowe Mountains, Central Europe. [In:] Migoń, P. & Kasprzak, M. (Eds): Sandstone Landscapes. Diversity, Ecology and Conservation. Proceedings of the 3rd International Conference on Sandstone Landscapes, Wrocław, 121–126. Search in Google Scholar

Migoń, P., 2016. Rediscovering geoheritage, reinventing geotourism – 200 years of experience from the Sudetes, Central Europe. [In:] Hose, T.A. (Ed): Appreciating Physical Landscapes. Geological Society London, Special Publication 417, 215–228.10.1144/SP417.2 Search in Google Scholar

Migoń, P., 2021. Sandstone geomorphology – recent advances. Geomorphology 373, 107484.10.1016/j.geomorph.2020.107484 Search in Google Scholar

Migoń, P. & Duszyński, F., 2018. Process – form relationship in the Stołowe Mountains tableland (Central Europe) – an example of strong lithostructural control on geomorphic systems of medium-altitude mountains. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 51–52, 155–178. Search in Google Scholar

Migoń, P. & Duszyński, F., 2020. Ścieżka Skalnych Grzybów. Przewodnik. [Rock Mushrooms trail. A guidebook]. Park Narodowy Gór Stołowych, Kudowa-Zdrój, 69 pp. (online only: https://www.pngs.com.pl/data/wydawnictwa/PrzewodnikSkalneGrzyby.pdf) (in Polish). Search in Google Scholar

Migoń, P. & Zwiernik, M., 2006. Strukturalne uwarunkowania rzeźby północno-wschodniego progu Gór Stołowych. [Structural control in the geomorphology of the north-eastern escarpment of the Stołowe Mountains, Sudetes, SW Poland]. Przegląd Geograficzny 78, 319–338 (in Polish, with English summary). Search in Google Scholar

Migoń, P., Duszyński, F., Jancewicz, K. & Różycka, M., 2019. From plateau to plain – using space-for-time substitution in geoheritage interpretation, Elbsandsteingebirge, Germany. Geoheritage 11, 839–85310.1007/s12371-018-0339-3 Search in Google Scholar

Migoń, P., Duszyński, F., Jancewicz, K. & Kotwicka, W., 2020. Late evolutionary stages of residual hills in tablelands (Elbsandsteingebirge, Germany). Geomorphology 367, 10730810.1016/j.geomorph.2020.107308 Search in Google Scholar

Parzóch, K. & Migoń, P., 2015. Deciphering the origin of allochthonous sandstone boulder trains within a mudstone escarpment, Stołowe Mountains, SW Poland. Zeitschrift für Geomorphologie N.F. 59, Suppl. Issue 1, 103–122.10.1127/zfg_suppl/2015/S-00176 Search in Google Scholar

Parzóch, K., Migoń, P. & Latocha, A., 2009. Geomorfologiczne efekty długotrwałego cofania stoków w rejonie Sawanny Łężyckiej w Górach Stołowych. [Geomorphic effects of long-term slope retreat in the Sawanna Łężycka area in the Stołowe Mountains]. Przyroda Sudetów 12, 87–98 (in Polish). Search in Google Scholar

Placek, A., 2011. Rzeźba strukturalna Sudetów w świetle wyników pomiarów wytrzymałości skał i analiz numerycznego modelu wysokości. [Structural relief of the Sudetes in the light of rock strength measurements and analysis of a digital elevation model]. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalego Uniwersytetu Wrocławskiego 16, 1–190 (in Polish). Search in Google Scholar

Pulinowa, M.Z., 1989. Rzeźba Gór Stołowych. [The relief of the Stołowe Góry Mts.]. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice, 218 pp. (in Polish, with English summary). Search in Google Scholar

Reynard, E., 2004. Geosite. [In:] Goudie, A.S. (Ed): Encyclopedia of Geomorphology, vol. 1. Routledge, London, 440. Search in Google Scholar

Rogaliński, J. & Słowiok, G., 1958. Rzeźba Gór Stołowych w świetle teorii pedyplanacji. [Geomorphology of the Stołowe Mountains according to the pediplanation theory]. Czasopismo Geograficzne 29, 473–494 (in Polish, with English summary). Search in Google Scholar

Rogowski, M., 2020. Monitoring System of tourist traffic (MSTT) for tourists monitoring in mid-mountain national park, SW Poland. Journal of Mountain Science 17, 2035–2047.10.1007/s11629-019-5965-y Search in Google Scholar

Rotnicka, J., 2007. Cykle transgresywne i regresywne w drobnoziarnistych sukcesjach osadowych na przykładzie górnokredowych margli plenerskich (Góry Stołowe, Sudety). [Transgressive and regressive cycles in fine-grained rocks successions: an example from the Upper Cretaceous Plänermergel, Góry Stołowe Mts., Sudetes]. Sedimentologica 1, 18–30 (in Polish, with English summary). Search in Google Scholar

Ruban, D.A., Ponedelnik, A.A. & Yashalova, N.N., 2019. Megaclasts: term use and relevant biases. Geosciences 9, 14.10.3390/geosciences9010014 Search in Google Scholar

Staffa, M., Janczak, J., Mazurski, K.R., Zając, C. & Czerwiński, J., 1992. Słownik geografii turystycznej Sudetów, t. 13. Góry Stołowe. [The dictionary of tourism geography of the Sudetes, vol. 13. Stołowe Mountains]. PTTK Kraj, Warszawa – Kraków, 280 pp. (in Polish) Search in Google Scholar

Walczak, W., 1968. Sudety. [The Sudetes]. PWN Warszawa, 384 pp. (in Polish) Search in Google Scholar

Wojewoda, J., 1997. Upper Cretaceous littoral-to-shelf succession in the Intrasudetic Basin and Nysa Trough, Sudety Mts. [In:] Wojewoda, J. (Ed): Obszary źródłowe: zapis w osadach. Wind, Wrocław, 81–96. Search in Google Scholar

Wojewoda, J., 2011. Geoatrakcje Gór Stołowych – przewodnik geologiczny po Parku Narodowym Gór Stołowych. [Geo-attractions of the Stołowe Mountains – Geological guidebook to the Stołowe Mountains National Park]. Park Narodowy Gór Stołowych, Kudowa Zdrój, 68 pp. (in Polish) Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo