1. bookTom 26 (2020): Zeszyt 3 (December 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Book reviews: Fundamentals of invertebrate palaeontology. Microfossils

Data publikacji: 31 Dec 2020
Tom & Zeszyt: Tom 26 (2020) - Zeszyt 3 (December 2020)
Zakres stron: 251 - 252
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Holzmann, M. & Pawlowski, J., 2017. An updated classification of rotaliid foraminifera based on ribosomal DNA phylogeny. Marine Micropaleontology 132, 18–34.10.1016/j.marmicro.2017.04.002Search in Google Scholar

Jain, S., 2017. Fundamentals of invertebrate palaeontology. Macrofossils. Springer, New Delhi, 405 pp.10.1007/978-81-322-3658-0Search in Google Scholar

Pillet, L., Voltski, I., Korsun, S. & Pawlowski, J., 2013. Molecular phylogeny of Elphidiidae (Foraminifera). Marine Micropaleontology 103, 1–14.10.1016/j.marmicro.2013.07.001Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo