1. bookTom 26 (2020): Zeszyt 3 (December 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo