1. bookTom 26 (2020): Zeszyt 2 (August 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Transform plate boundaries and fracture zones, by J.C. Duarte (Ed.), 2019. Elsevier Inc., Amsterdam. 478 pages. Paperback: price €137,55, ISBN 9780128120644.

Data publikacji: 29 Sep 2020
Tom & Zeszyt: Tom 26 (2020) - Zeszyt 2 (August 2020)
Zakres stron: 175 - 177
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo