1. bookTom 26 (2020): Zeszyt 2 (August 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Extreme hydrology and climate variability, monitoring, modelling, adaptation and mitigation, by A. Melesse, W. Abtew & G. Senay (Eds.), 2019. Elsevier Inc., Amsterdam. 580 pages. Paperback: price $170.00, ISBN 9780128159989

Data publikacji: 29 Sep 2020
Tom & Zeszyt: Tom 26 (2020) - Zeszyt 2 (August 2020)
Zakres stron: 171 - 173
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo