1. bookTom 26 (2020): Zeszyt 1 (April 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Periglacial geomorphology, by Colin K. Ballantyne, 2018. Wiley-Blackwell, Chichester. 454 pages. Paperback: price $78.00, ISBN 9781405100069.

Data publikacji: 16 May 2020
Tom & Zeszyt: Tom 26 (2020) - Zeszyt 1 (April 2020)
Zakres stron: 91 - 92
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo