1. bookTom 26 (2020): Zeszyt 1 (April 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Coastline changes of the Baltic Sea from south to east. Past and future projection, edited by J. Harff, K. Furmańczyk, H. von Storch, 2017. Springer International Publishing. 388 pages, ISBN 978-3-319-49892-8.

Data publikacji: 16 May 2020
Tom & Zeszyt: Tom 26 (2020) - Zeszyt 1 (April 2020)
Zakres stron: 89 - 90
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD