1. bookTom 24 (2022): Zeszyt 1 (June 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1691-5534
Pierwsze wydanie
04 May 2009
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

When Our Will is Big, the Obstacles are Small!

Data publikacji: 09 Jul 2022
Tom & Zeszyt: Tom 24 (2022) - Zeszyt 1 (June 2022)
Zakres stron: 1 - 4
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo