1. bookTom 22 (2020): Zeszyt 1 (June 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1691-5534
Pierwsze wydanie
04 May 2009
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

JTES for Sustainable Development: An Action Research Environment for the Development and Sustainable Future of the Journal Identity

Data publikacji: 16 Jul 2020
Tom & Zeszyt: Tom 22 (2020) - Zeszyt 1 (June 2020)
Zakres stron: 1 - 5
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo