1. bookTom 21 (2019): Zeszyt 1 (June 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1691-5534
Pierwsze wydanie
04 May 2009
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Editorial

Data publikacji: 25 Jul 2019
Tom & Zeszyt: Tom 21 (2019) - Zeszyt 1 (June 2019)
Zakres stron: 1 - 4
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo