1. bookTom 6 (2014): Zeszyt 4-2 (December 2014)
    Part II
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-831X
Pierwsze wydanie
25 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Determinants of Family Business Progress

Data publikacji: 25 Aug 2015
Tom & Zeszyt: Tom 6 (2014) - Zeszyt 4-2 (December 2014) - Part II
Zakres stron: 5 - 14
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-831X
Pierwsze wydanie
25 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Brzeziński A., (2012), Owners as SMEs’ stakeholders, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 32/2012, Poznań.Search in Google Scholar

Brzeziński A., (2012), Employee as family businesses stakeholders, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 28/2012, Poznań.Search in Google Scholar

Budziak T., (2012), Succession in business family, Poltext, Warsaw.Search in Google Scholar

Cohn M., (1992), Passing the Torch, Succession, Retirement, & Estate Planning in Family - Owned Businesses, McGraw-Hill Inc., New York.Search in Google Scholar

Value codes - the diagnosis of the current state of ownership in Polish family firms - a summary report based on research conducted in the project ‘Value codes - effective succession in Polish family firms’ - time of research 1.11.2012-9.02.2013.Search in Google Scholar

Popczyk A. Popczyk W., (1996), Tradition and trouble, „Businessman” no 11.Search in Google Scholar

Widz M., (2013), Family constitution - needless waste of time or necessity, www.sukcesja.org.pl [12 February 2014] Search in Google Scholar

Winnicka-Popczyk W., (2002), Specific aspects of family business management, [in:] J. Hołubiec (red.) Contemporary management problems, Edition. MWSHP, Łowicz. Search in Google Scholar

www.sukcesja.org/ Search in Google Scholar

www.sukcesja.org.plSearch in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo