1. bookTom 72 (2021): Zeszyt 3 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-4287
Pierwsze wydanie
05 Mar 2010
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Open Access

Etymológia a Nárečová Lexikografia (Na Materiáli Slovníka Slovenských Nárečí)

Data publikacji: 27 Feb 2022
Tom & Zeszyt: Tom 72 (2021) - Zeszyt 3 (December 2021)
Zakres stron: 845 - 848
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo