1. bookTom 72 (2021): Zeszyt 3 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-4287
Pierwsze wydanie
05 Mar 2010
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Book Review: Le Concept Linguistique D’opérativité

Data publikacji: 27 Feb 2022
Tom & Zeszyt: Tom 72 (2021) - Zeszyt 3 (December 2021)
Zakres stron: 842 - 844
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-4287
Pierwsze wydanie
05 Mar 2010
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

FIRBAS, Jan: Some thoughts on the function of word-order in Old English and Modern English. In: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná, roč. 6, č. A5, s. 72–100.Search in Google Scholar

MATHESIUS, Vilém: O požadavku stability ve spisovném jazyce. In: Spisovná čeština a jazyková kultura. Eds. Havránek, B. ‒ M. Weingart. Praha: Melantrich 1932, s. 14–31.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD