Otwarty dostęp

Book Review: Le Concept Linguistique D’opérativité


Zacytuj

eISSN:
1338-4287
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
2 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Lingwistyka i semiotyka, Ramy teoretyczne i dyscypliny, Językoznawstwo, inne