1. bookTom 9 (2022): Zeszyt 1 (December 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-5415
Pierwsze wydanie
29 Sep 2014
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Once there was a ‘morung’

Data publikacji: 12 Dec 2022
Tom & Zeszyt: Tom 9 (2022) - Zeszyt 1 (December 2022)
Zakres stron: 40 - 48
Otrzymano: 03 Mar 2022
Przyjęty: 19 Aug 2022
Polecane artykuły z Trend MD