1. bookTom 9 (2019): Zeszyt 1 (June 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2067-354X
Pierwsze wydanie
30 Jul 2019
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Understanding Romanian Texts by Using Gamification Methods

Data publikacji: 20 Mar 2020
Tom & Zeszyt: Tom 9 (2019) - Zeszyt 1 (June 2019)
Zakres stron: 52 - 57
Polecane artykuły z Trend MD