1. bookTom 22 (2022): Zeszyt 1 (July 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2464-6601
Pierwsze wydanie
08 Jun 2011
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Rules of Consumer Redress in Hungary, in Particular Regarding the Domestic Model of Alternative Dispute Resolution

Data publikacji: 23 Sep 2022
Tom & Zeszyt: Tom 22 (2022) - Zeszyt 1 (July 2022)
Zakres stron: 87 - 99
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2464-6601
Pierwsze wydanie
08 Jun 2011
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Andrews, Neil. English Civil Procedure. Fundamentals of the New Civil Justice System. Oxford–New York, 2003. Search in Google Scholar

Fazekas, Judit. A hazai fogyasztóvédelem jogi szabályozása. Fogyasztóvédelmi Szemle. 2004, vol. 1. Search in Google Scholar

Fuglinszky, Ádám. Fogyasztói adásvétel, kellék – és termékszavatosság. Budapest: Wolters Kluwer, 2016. Search in Google Scholar

Gibbons, Susan M.C. Group Litigation, Class actions and Collective Redress: An Anniversary Reappraisal of Lord Woolf ’s Three Objectives. In Dwyer, Déirdre (ed.). The Civil Procedure Rules Ten Years On. Oxford–New York, 2009, p.129.10.1093/acprof:oso/9780199576883.003.0007 Search in Google Scholar

HAJNAL, Zsolt. A fogyasztók kollektív érdekeinek védelme In SZIKORA, Veronika (ed.) Kollektív fogyasztói jogérvényesítés. Debrecen: FOME, 2012, pp. 13–18. Search in Google Scholar

Hámori, Antal. A fogyasztóvédelem közigazgatási „útvesztői”: (a „fogyasztó” fogalom „dilemmái”). In MAJOROS, Pál (ed.): BGF Tudományos Évkönyv 2008: Kultúraközi párbeszéd az üzleti világban. 400 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2008.11.06-2008.11.07. Budapest: Budapesti Gazdasági Főiskola, 2009. pp. 150–166. Search in Google Scholar

Harsági, Viktória. A kollektív igényérvényesítés fejlesztési lehetőségei. Acta Univ. Sapientiae, Legal Studies, 2015, vol. 4, no. 2. Search in Google Scholar

Harsági, Viktória. A modellválasztás dilemmái a kollektív igényérvényesítés hazai szabályozásánál. Eljárásjogi Szemle, 2016, no.1. Search in Google Scholar

Kecskés, László, Wallacher, Lajos. A csoportos jogérvényesítés lehetséges formái választottbíráskodás keretében a magyar jogban. In Kecskés, László, Lukács, Józsefné (ed.). Választottbírók Könyve. Budapest: HVG-Orac, 2012. Search in Google Scholar

Papp, Tekla. Mit takar a fogyasztó kategóriája, Céghírnök, 2013, no. 2. Search in Google Scholar

Szikora, Veronika. A fogyasztóvédelmi jog történeti kialakulása Európában, különös tekintettel a magánjog-egységesítési folyamatokra. In Szikora, Veronika (ed). Magyar fogyasztóvédelmi magánjog – európai kitekintéssel. Debrecen: Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete, 2010, pp. 19–30. Search in Google Scholar

Udvary, Sándor. The Advantages and Disadvantages of Class Action. Iustum Aequum Salutare IX., 2013, no.1. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo