1. bookTom 22 (2022): Zeszyt 1 (July 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2464-6601
Pierwsze wydanie
08 Jun 2011
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Asymmetric Position of Consumer and Burden of Proof in Hungarian Civil Procedure

Data publikacji: 23 Sep 2022
Tom & Zeszyt: Tom 22 (2022) - Zeszyt 1 (July 2022)
Zakres stron: 100 - 107
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2464-6601
Pierwsze wydanie
08 Jun 2011
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Farkas, József, Kengyel, Miklós. Bizonyítás a polgári perben. Budapest: KJK-KERSZÖV Press, 2005. Search in Google Scholar

Fézer, Tamás, Hajnal, Zsolt. Regulation and Jurisdiction Regarding Issues of Consumer Sales in Hungary. In Hajnal, Zsolt (ed.). Comparative Analysis of the National Jurisdictions and Regulations Regarding on Consumer Sales and Unfair Commercial Practices: Czechia, Hungary, Poland, Romania, Slovakia. Bukarest, Románia. Verlag C. H. Beck, 2020, pp. 35–67. Search in Google Scholar

HARSÁGI, Viktória. The New Hungarian system of Collective Redress: Notes of Doubt in the Margin. International Journal of Procedural Law, 2020, vol. 10, no. 1, pp. 52–77. Search in Google Scholar

KIRÁLY, Lilla. Access to Information and Evidence on the Basis of the Draft Bill on the New Code of Civil Procedure. [online]. Available at: https://doi.org/10.1556/2052.2017.58.1.4 Accessed: 19. 01. 2022. Search in Google Scholar

NAGY, Adrienn. Reform of the Hungarian Code of Civil Procedure with special regard to rules of taking evidence. In Barzó, Tímea, Csák, Csilla, BIELOV, Dmitro, LAZUR, Yaroslav, BULETSA, Sibilla (eds.). Modern Researches: Progress of the legislation of Ukraine and experience of the European Union – Part 1–2. Miskolc, Magyarország, Riga, Lettország: Miskolci Egyetem, Állam – és Jogtudományi Kar, Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020, pp. 103–116.10.30525/978-9934-588-43-3/1.8 Search in Google Scholar

NÉMETH, Csaba. A pénzügyi szektorban a fogyasztókkal szemben alkalmazott tisztességtelen szerződési feltételek jogi megítélése az Európai Uniós Bíróság joggyakorlatában. Európai Jog, 2020, no.1, pp. 21–32. Search in Google Scholar

PRIBULA, László. Fogyasztóvédelem az új polgári perrendtartásba. [online]. Available at: http://ugyeszeklapja.hu/?p=348#easy-footnote-bottom-5-348 Accessed: 19. 01. 2022. Search in Google Scholar

SZÉKELY, János, MOLNÁR, Judit. The Order for Payment Procedure in Romanian and Hungarian Civil Procedure. STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI IURISPRUDENTIA, 2016, no. 4, pp. 112–130. Search in Google Scholar

UDVARY, Sándor. Competitive Edge of a Procedural System: The Introduction of Collective Litigation in Hungary. Economics & Working Capital, 2021, no. 3–4, pp. 48–56. Search in Google Scholar

Wopera, Zsuzsa. Az új polgári perrendtartás elvi alapjai. Jogtudományi Közlöny, 2017, no. 4. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo