1. bookTom 46 (2022): Zeszyt 1 (August 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1502-5462
Pierwsze wydanie
28 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Lilo Moessner. The history of the present English subjunctive: A corpus-based study of mood and modality. Edinburgh: Edinburgh University Press. 2020. 272 pp. ISBN 978 1 4744 3799 8

Data publikacji: 26 Aug 2022
Tom & Zeszyt: Tom 46 (2022) - Zeszyt 1 (August 2022)
Zakres stron: 39 - 41
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo