1. bookTom 46 (2022): Zeszyt 1 (August 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1502-5462
Pierwsze wydanie
28 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Tobias Bernaisch (ed.). Gender in World Englishes. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. xv, 235 pp. ISBN: 978-1-108-48254-7

Data publikacji: 26 Aug 2022
Tom & Zeszyt: Tom 46 (2022) - Zeszyt 1 (August 2022)
Zakres stron: 33 - 37
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1502-5462
Pierwsze wydanie
28 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Ishikawa, Shin’ichiro. 2013. The ICNALE and sophisticated contrastive interlanguage analysis of Asian Learners of English. In S. Ishikawa (ed.). Learner corpus studies in Asia and the world, 91–118. Kobe, Japan: Kobe University. Search in Google Scholar

Mair, Christian. 2013. The World System of Englishes: Accounting for the transnational importance of mobile and mediated vernaculars. English World-Wide 34 (3): 254–278.10.1075/eww.34.3.01mai Search in Google Scholar

Schneider, Edgar W. 2007. Postcolonial English: Varieties of English around the world. Cambridge, England: Cambridge University Press.10.1017/CBO9780511618901 Search in Google Scholar

Valentine, Tamara M. 1991. Getting the message across: Discourse markers in Indian English. World Englishes 10 (3): 325–334.10.1111/j.1467-971X.1991.tb00167.x Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo