1. bookTom 44 (2020): Zeszyt 1 (March 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1502-5462
Pierwsze wydanie
28 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Applications of pattern-driven methods in corpus linguistics

Data publikacji: 12 Mar 2020
Tom & Zeszyt: Tom 44 (2020) - Zeszyt 1 (March 2020)
Zakres stron: 102 - 104
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1502-5462
Pierwsze wydanie
28 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD