1. bookTom 44 (2020): Zeszyt 1 (March 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1502-5462
Pierwsze wydanie
28 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo