1. bookTom 16 (2022): Zeszyt 1 (June 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1646-7752
Pierwsze wydanie
16 Jun 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Book Review: Sławomir Łotysz. Fabryka z darów: Penicylina za żelazną kurtyną 1945-1954. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2020. 249 pp. ISBN: 978-83-8209-008-6

Data publikacji: 24 Jun 2022
Tom & Zeszyt: Tom 16 (2022) - Zeszyt 1 (June 2022)
Zakres stron: 136 - 138
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1646-7752
Pierwsze wydanie
16 Jun 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD