1. bookTom 16 (2022): Zeszyt 1 (June 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1646-7752
Pierwsze wydanie
16 Jun 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

Book Review: Sanjay Seth. Beyond Reason: Postcolonial Theory and the Social Sciences. Oxford: Oxford University Press, 2020. 252 pp. ISBN: 978-0197500583

Data publikacji: 24 Jun 2022
Tom & Zeszyt: Tom 16 (2022) - Zeszyt 1 (June 2022)
Zakres stron: 133 - 135
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo