1. bookTom 5 (2022): Zeszyt 2 (December 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2587-3326
Pierwsze wydanie
30 Sep 2018
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Leadership, coaching and education system in the sport context.

Data publikacji: 27 May 2023
Tom & Zeszyt: Tom 5 (2022) - Zeszyt 2 (December 2022)
Zakres stron: 43 - 52
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2587-3326
Pierwsze wydanie
30 Sep 2018
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Di Carlo F. (2018) Il coaching sportivo. La mentalità vincente di un atleta, eMybook Ed. Search in Google Scholar

Rizzuto A., Roberti A. (2019) Il Meglio di Te con il Coaching, Alessio Roberti Editore. Search in Google Scholar

Robyn L. Jones (2006) edited by, The Sports Coach as Educator: Re-conceptualising Sports Coaching. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD