1. bookTom 5 (2013): Zeszyt 1 (May 2013)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2628-166X
Pierwsze wydanie
30 May 2019
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Buy One, Get One Free: How Framing Sales Promotions Affects the Whole Shopping Basket

Data publikacji: 16 Jul 2014
Tom & Zeszyt: Tom 5 (2013) - Zeszyt 1 (May 2013)
Zakres stron: 49 - 52
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo