1. bookTom 5 (2013): Zeszyt 1 (May 2013)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2628-166X
Pierwsze wydanie
30 May 2019
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Demystifying Disruption: On the Hazard of Being Replaced by New Technology

Data publikacji: 16 Jul 2014
Tom & Zeszyt: Tom 5 (2013) - Zeszyt 1 (May 2013)
Zakres stron: 24 - 30
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2628-166X
Pierwsze wydanie
30 May 2019
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Tellis, Gerard J. (2013): “Unrelenting Innovation: How to Create a Culture of Market Dominance ”, Jossey-Bass. Search in Google Scholar

“Understanding disruptive technologies: Who Wins, Who loses, Insights from MSI 2010”. Search in Google Scholar

Christensen, C. M. 1997. “The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail”, Harvard Business School Press, Boston. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo