1. bookTom 5 (2013): Zeszyt 1 (May 2013)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2628-166X
Pierwsze wydanie
30 May 2019
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo