1. bookTom 18 (2019): Zeszyt 1 (December 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2286-0134
ISSN
1583-980X
Pierwsze wydanie
08 Feb 2013
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Fatima Agnaou. 2004. Gender, Literacy, and Empowerment in Morocco. New York: Routledge, 212 pp, ISBN 0-203-48917-9

Data publikacji: 01 Feb 2020
Tom & Zeszyt: Tom 18 (2019) - Zeszyt 1 (December 2019)
Zakres stron: 179 - 181
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2286-0134
ISSN
1583-980X
Pierwsze wydanie
08 Feb 2013
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo