1. bookTom 47 (2021): Zeszyt 1 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2247-4633
Pierwsze wydanie
30 Jun 2019
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Namen machen Leute: Nistor, Adina-Lucia: Von Aachmann bis Zillmann. Studien zu 73 Familiennamen auf -mann in Deutschland. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă: Cluj-Napoca, 2020, ISBN 978-606-17-1656-2, 304 S

Data publikacji: 30 Dec 2021
Tom & Zeszyt: Tom 47 (2021) - Zeszyt 1 (December 2021)
Zakres stron: 295 - 301
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2247-4633
Pierwsze wydanie
30 Jun 2019
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo