1. bookTom 47 (2021): Zeszyt 1 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2247-4633
Pierwsze wydanie
30 Jun 2019
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Die Angst war „Ein Gefängnis ohne Mauern”1 Rezension zu: Spiridon-Șerbu, Claudia: Zensur in der rumäniendeutschen Literatur der 1970er und 1980er-Jahre. Wien: LIT Verlag 2018. ISBN 978-3-643-90998-5. Reihe: Osteuropa Bd. 12., 272 S.

Data publikacji: 30 Dec 2021
Tom & Zeszyt: Tom 47 (2021) - Zeszyt 1 (December 2021)
Zakres stron: 285 - 294
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2247-4633
Pierwsze wydanie
30 Jun 2019
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo