1. bookTom 29 (2021): Zeszyt 4 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1898-9934
Pierwsze wydanie
09 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Improper Integral. Part II

Data publikacji: 09 Jul 2022
Tom & Zeszyt: Tom 29 (2021) - Zeszyt 4 (December 2021)
Zakres stron: 279 - 294
Przyjęty: 08 Dec 2021
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1898-9934
Pierwsze wydanie
09 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Tom M. Apostol. Mathematical Analysis. Addison-Wesley, 1969. Search in Google Scholar

[2] Grzegorz Bancerek, Czesław Byliński, Adam Grabowski, Artur Korniłowicz, Roman Matuszewski, Adam Naumowicz, Karol Pąk, and Josef Urban. Mizar: State-of-the-art and beyond. In Manfred Kerber, Jacques Carette, Cezary Kaliszyk, Florian Rabe, and Volker Sorge, editors, Intelligent Computer Mathematics, volume 9150 of Lecture Notes in Computer Science, pages 261–279. Springer International Publishing, 2015. ISBN 978-3-319-20614-1. doi:10.1007/978-3-319-20615-8_17. Otwórz DOISearch in Google Scholar

[3] Grzegorz Bancerek, Czesław Byliński, Adam Grabowski, Artur Korniłowicz, Roman Matuszewski, Adam Naumowicz, and Karol Pąk. The role of the Mizar Mathematical Library for interactive proof development in Mizar. Journal of Automated Reasoning, 61(1):9–32, 2018. doi:10.1007/s10817-017-9440-6.604425130069070 Otwórz DOISearch in Google Scholar

[4] Noboru Endou. Improper integral. Part I. Formalized Mathematics, 29(4):201–220, 2021. doi:10.2478/forma-2021-0019. Otwórz DOISearch in Google Scholar

[5] Noboru Endou, Yasunari Shidama, and Masahiko Yamazaki. Integrability and the integral of partial functions from ℝ into ℝ. Formalized Mathematics, 14(4):207–212, 2006. doi:10.2478/v10037-006-0023-y. Otwórz DOISearch in Google Scholar

[6] Masahiko Yamazaki, Hiroshi Yamazaki, and Yasunari Shidama. Extended Riemann integral of functions of real variable and one-sided Laplace transform. Formalized Mathematics, 16(4):311–317, 2008. doi:10.2478/v10037-008-0038-7. Otwórz DOISearch in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo