1. bookTom 29 (2021): Zeszyt 4 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1898-9934
Pierwsze wydanie
09 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

About Graph Sums

Data publikacji: 09 Jul 2022
Tom & Zeszyt: Tom 29 (2021) - Zeszyt 4 (December 2021)
Zakres stron: 249 - 278
Przyjęty: 30 Nov 2021
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1898-9934
Pierwsze wydanie
09 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Grzegorz Bancerek, Czesław Byliński, Adam Grabowski, Artur Korniłowicz, Roman Matuszewski, Adam Naumowicz, and Karol Pąk. The role of the Mizar Mathematical Library for interactive proof development in Mizar. Journal of Automated Reasoning, 61(1):9–32, 2018. doi:10.1007/s10817-017-9440-6.604425130069070 Otwórz DOISearch in Google Scholar

[2] John Adrian Bondy and U. S. R. Murty. Graph Theory. Graduate Texts in Mathematics, 244. Springer, New York, 2008. ISBN 978-1-84628-969-9. Search in Google Scholar

[3] Reinhard Diestel. Graph theory. Graduate Texts in Mathematics; 173. Springer, New York, 2nd edition, 2000. ISBN 0-387-98976-5; 0-387-98976-5. Search in Google Scholar

[4] Adam Grabowski, Artur Korniłowicz, and Adam Naumowicz. Four decades of Mizar. Journal of Automated Reasoning, 55(3):191–198, 2015. doi:10.1007/s10817-015-9345-1. Otwórz DOISearch in Google Scholar

[5] Sebastian Koch. Miscellaneous graph preliminaries. Formalized Mathematics, 28(1):23–39, 2020. doi:10.2478/forma-2020-0003. Otwórz DOISearch in Google Scholar

[6] Sebastian Koch. Miscellaneous graph preliminaries. Part I. Formalized Mathematics, 29 (1):21–38, 2021. doi:10.2478/forma-2021-0003. Otwórz DOISearch in Google Scholar

[7] Sebastian Koch. About graph unions and intersections. Formalized Mathematics, 28(2): 155–171, 2020. doi:10.2478/forma-2020-0014. Otwórz DOISearch in Google Scholar

[8] Gilbert Lee. Walks in graphs. Formalized Mathematics, 13(2):253–269, 2005. Search in Google Scholar

[9] Gilbert Lee and Piotr Rudnicki. Alternative graph structures. Formalized Mathematics, 13(2):235–252, 2005. Search in Google Scholar

[10] Kenneth H. Rosen, editor. Handbook of discrete and combinatorial mathematics. Discrete mathematics and its applications. CRC Press, Boca Raton, second edition, 2018. ISBN 978-1-58488-780-5. Search in Google Scholar

[11] Klaus Wagner. Graphentheorie. B.I-Hochschultaschenbücher; 248. Bibliograph. Inst., Mannheim, 1970. ISBN 3-411-00248-4. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo