1. bookTom 29 (2021): Zeszyt 4 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1898-9934
Pierwsze wydanie
09 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Relationship between the Riemann and Lebesgue Integrals

Data publikacji: 09 Jul 2022
Tom & Zeszyt: Tom 29 (2021) - Zeszyt 4 (December 2021)
Zakres stron: 185 - 199
Przyjęty: 30 Sep 2021
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1898-9934
Pierwsze wydanie
09 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Tom M. Apostol. Mathematical Analysis. Addison-Wesley, 1969. Search in Google Scholar

[2] Grzegorz Bancerek, Czesław Byliński, Adam Grabowski, Artur Korniłowicz, Roman Matuszewski, Adam Naumowicz, Karol Pąk, and Josef Urban. Mizar: State-of-the-art and beyond. In Manfred Kerber, Jacques Carette, Cezary Kaliszyk, Florian Rabe, and Volker Sorge, editors, Intelligent Computer Mathematics, volume 9150 of Lecture Notes in Computer Science, pages 261–279. Springer International Publishing, 2015. ISBN 978-3-319-20614-1. doi:10.1007/978-3-319-20615-8_17. Otwórz DOISearch in Google Scholar

[3] Grzegorz Bancerek, Czesław Byliński, Adam Grabowski, Artur Korniłowicz, Roman Matuszewski, Adam Naumowicz, and Karol Pąk. The role of the Mizar Mathematical Library for interactive proof development in Mizar. Journal of Automated Reasoning, 61(1):9–32, 2018. doi:10.1007/s10817-017-9440-6.604425130069070 Otwórz DOISearch in Google Scholar

[4] Noboru Endou. Product pre-measure. Formalized Mathematics, 24(1):69–79, 2016. doi:10.1515/forma-2016-0006. Otwórz DOISearch in Google Scholar

[5] Noboru Endou. Reconstruction of the one-dimensional Lebesgue measure. Formalized Mathematics, 28(1):93–104, 2020. doi:10.2478/forma-2020-0008. Otwórz DOISearch in Google Scholar

[6] Gerald B. Folland. Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications. Wiley, 2nd edition, 1999. Search in Google Scholar

[7] Hiroshi Yamazaki, Noboru Endou, Yasunari Shidama, and Hiroyuki Okazaki. Inferior limit, superior limit and convergence of sequences of extended real numbers. Formalized Mathematics, 15(4):231–236, 2007. doi:10.2478/v10037-007-0026-3. Otwórz DOISearch in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo