1. bookTom 29 (2021): Zeszyt 4 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1898-9934
Pierwsze wydanie
09 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Finite Dimensional Real Normed Spaces are Proper Metric Spaces

Data publikacji: 09 Jul 2022
Tom & Zeszyt: Tom 29 (2021) - Zeszyt 4 (December 2021)
Zakres stron: 175 - 184
Przyjęty: 30 Sep 2021
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1898-9934
Pierwsze wydanie
09 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Grzegorz Bancerek, Czesław Byliński, Adam Grabowski, Artur Korniłowicz, Roman Matuszewski, Adam Naumowicz, Karol Pąk, and Josef Urban. Mizar: State-of-the-art and beyond. In Manfred Kerber, Jacques Carette, Cezary Kaliszyk, Florian Rabe, and Volker Sorge, editors, Intelligent Computer Mathematics, volume 9150 of Lecture Notes in Computer Science, pages 261–279. Springer International Publishing, 2015. ISBN 978-3-319-20614-1. doi:10.1007/978-3-319-20615-8_17. Otwórz DOISearch in Google Scholar

[2] Grzegorz Bancerek, Czesław Byliński, Adam Grabowski, Artur Korniłowicz, Roman Matuszewski, Adam Naumowicz, and Karol Pąk. The role of the Mizar Mathematical Library for interactive proof development in Mizar. Journal of Automated Reasoning, 61(1):9–32, 2018. doi:10.1007/s10817-017-9440-6.604425130069070 Otwórz DOISearch in Google Scholar

[3] Noboru Endou and Yasunari Shidama. Completeness of the real Euclidean space. Formalized Mathematics, 13(4):577–580, 2005. Search in Google Scholar

[4] Hiroshi Imura, Morishige Kimura, and Yasunari Shidama. The differentiable functions on normed linear spaces. Formalized Mathematics, 12(3):321–327, 2004. Search in Google Scholar

[5] Miyadera Isao. Functional Analysis. Riko-Gaku-Sya, 1972. Search in Google Scholar

[6] Robert Milewski. Associated matrix of linear map. Formalized Mathematics, 5(3):339–345, 1996. Search in Google Scholar

[7] Laurent Schwartz. Théorie des ensembles et topologie, tome 1. Analyse. Hermann, 1997. Search in Google Scholar

[8] Yasunari Shidama. Differentiable functions on normed linear spaces. Formalized Mathematics, 20(1):31–40, 2012. doi:10.2478/v10037-012-0005-1. Otwórz DOISearch in Google Scholar

[9] Kôsaku Yosida. Functional Analysis. Springer, 1980. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo