1. bookTom 14 (2022): Zeszyt 65 (November 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-2875
Pierwsze wydanie
01 Dec 1996
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Information-Theoretic Account of Knowledge, Closure and the KK Thesis

Data publikacji: 17 Jan 2023
Tom & Zeszyt: Tom 14 (2022) - Zeszyt 65 (November 2022)
Zakres stron: 105 - 132
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-2875
Pierwsze wydanie
01 Dec 1996
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Adams, Fred, John A., Barker and Figurelli, Julia. 2012. “Towards closure on closure”. Synthese 188: 179–96.10.1007/s11229-011-9922-8 Search in Google Scholar

Baumann, P. 2006. “Information, closure, and knowledge: on J¨ager’s objection to Dretske”. Erkenntnis 64: 403–8. Search in Google Scholar

Dretske, Fred. 1970. “Epistemic operators”. Journal of Philosophy 67: 1007–2310.2307/2024710 Search in Google Scholar

Dretske, Fred. 1971. “Conclusive reasons”. Australasian Journal of Philosophy. 49(1): 1–2910.1080/00048407112341001 Search in Google Scholar

Dretske, Fred. 1981. Knowledge and the Flow of Information. Cambridge: The MIT Press. Search in Google Scholar

Dretske, Fred. 2004. “Externalism and modest contextualism”. Erkenntnis 61: 173–86.10.1007/s10670-004-9277-3 Search in Google Scholar

Dretske, Fred. 2005. “The case against closure”. In Contemporary Debates in Epistemology. Matthias Steup and Ernest Sosa (ed.). Malden, MA: Blackwell: 13–26. Search in Google Scholar

Dretske, Fred. 2006. “Information and closure”. Erkenntnis 64: 409–13.10.1007/s10670-005-5815-x Search in Google Scholar

Greco, John. 2010. Achieving Knowledge. Cambridge: Cambridge University Press. Search in Google Scholar

Jäger, Christoph. 2004. “Skepticism, information, and closure: Dretske’s theory of knowledge”. Erkenntnis 61: 187–201. Search in Google Scholar

Kipper, Jens. 2016. “Safety, closure, and the flow of information”. Erkenntnis 81: 1109–26. Search in Google Scholar

Mattingly, James. 2021. Information and Experimental Knowledge. Chicago: Chicago University Press. Search in Google Scholar

Shackel, Nicholas. 2006. “Shutting Dretske’s door”. Erkenntnis 64: 393–401.10.1007/s10670-006-9002-5 Search in Google Scholar

Wright, Crispin. 2003. “Some reflections on the acquisition of warrant by inference”. In New Essays on Semantic Externalism and Self-Knowledge. Susanna Nuccetelli (ed.). Cambridge: The MIT Press. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo