1. bookTom 13 (2021): Zeszyt 61 (November 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-2875
Pierwsze wydanie
01 Dec 1996
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski, Portuguese
Otwarty dostęp

Editorial: Disputatio’s 25th Anniversary

Data publikacji: 23 Nov 2021
Tom & Zeszyt: Tom 13 (2021) - Zeszyt 61 (November 2021)
Zakres stron: 71 - 72
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-2875
Pierwsze wydanie
01 Dec 1996
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski, Portuguese
Polecane artykuły z Trend MD