Otwarty dostęp

Presuppositions and the Paradoxes of Confirmation


Zacytuj

Sainsbury, R. M. (1995) Paradoxes. Cambridge: Cambridge University Press; 1st ed. 1988.10.1017/CBO9781139166775Search in Google Scholar

Hempel, Carl (1945) “Studies in the Logic of Confirmation” in Aspects of Scientific Explanation and Other Essays in the Philosophy of Science. New York: The Free Press, Macmillan, 1965, pp. 3-46; orig. in Mind, pp.1- 26, 97-121.10.1093/mind/LIV.213.1Search in Google Scholar

eISSN:
0873-626X
Języki:
Angielski, Portuguese
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Filozofia, Wybrane ruchy filozoficzne, Filozofia analityczna