Otwarty dostęp

Presuppositions and the Paradoxes of Confirmation


Zacytuj

eISSN:
0873-626X
Języki:
Angielski, Portuguese
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Filozofia, Wybrane ruchy filozoficzne, Filozofia analityczna