1. bookTom 13 (2022): Zeszyt 1 (June 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2255-7547
Pierwsze wydanie
14 Jun 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Overcoming Disruptions Caused by the Pandemic: Purposeful Leading to a More Sustainable World

Data publikacji: 14 Jun 2022
Tom & Zeszyt: Tom 13 (2022) - Zeszyt 1 (June 2022)
Zakres stron: 1 - 4
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo